Home

Actors

Film

TV

Directors

Updates

 


A TV Film originally broadcast in 2 parts


 


Murder on the Orient Express (2015)

 

Directed by Keita Kono


1

2

3

4

5

Mansai Nomura

Nanako Mutushima

Ikki Sawamura

Kazunari Ninomiya

Hiroshi Tamaki

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Takeru Suguro

Maiko Baba

Iwao Noto

Heita Makuushi

Hakushaku Ando


6

7

8

9

10

Anne Watanabe

Mitsuko Kusabue

Sosuke Ikematsu

Sumiko Fuji

Akiko Yagi

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Ando’s Wife

Marchioness Koshaku Todoroki

Saisuke Hazama

Fujin Hatori

Sonoko Kureta


11

12

13

14

15

Takashi Kobayashi

Sayaka Aoki

Takahiro Fujimoto

Katsumi Takahashi

Takashi Sasano

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Etsuo Masuda

Sumiko Hirudegawa

Tamio Hotoda

Baku

Doctor Suda


16

17

18

19

Koichi Sato

Toshiyuki Nishida

Michiko Kichise

Kanji Ishimaru

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Osamu Todo

Buichi Miki

Soneko Gouriki

Taisi Gouriki


20

21

Serian Kobayashi

Haru Kuroki

One Image Only

One Image Only

Seiko Gouriki

Sayuri Miki


Unnamed ExtrasAll Images by Scott Palmer